Banner-EU-penize-skolam.pngZajišťujeme náhradní plnění

Ve smyslu zákona 435/2004 o zaměstnanosti je společnost ŠKOTAB vertikal s.r.o. schopna zajistit tzv. „náhradní plnění“. Jsme schopni a připraveni naplnit požadovaný objem (chybějící počet, resp. povinný podíl) v souladu s platnou legislativou. 

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb platné od 1.1.2005 je stanoveno, dle § 81odst.1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením, tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.

Podle Zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, § 81, odst. 2 Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením (dále jen ZPS) ve výši povinného podílu plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:

      zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, nebo
      odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou, obecně prospěšnou činnost osob se zdravotním postižením,které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům (jedná se o cenu výrobků, služeb nebo jiných plnění bez DPH) , nebo
      odvodem do státního rozpočtu výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se zdravotním postižením, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl,a to 2,50 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlašované a zveřejňované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl naplněn. Odvod do státního rozpočtu je sankční poplatek, tzn. nespadá do nákladových položek.

Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.

Dle § 81 odst. 3 zaměstnavatelé, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl dle § 81 odst.2c, tzn.odvodem do státního rozpočtu, nýbrž jen zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo tzv.povinným plněním,tzn. nákupem zboží od firem zaměstnávajících nad 50% osob se zdravotním postižením.